კონტაქტი

იურიდიული მისამართი:
თბილისი, მეუნარგიას ქ. N73, ბ. 19
ტელეფონი:
599429234
E-mail:
mandariag@gmail.com
გამგეობის თავმჯდომარე:
გიორგი მანდარია